РЕДКОЛЕГІЯ ЖУРНАЛУ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ»

Головний редактор:

ДУДАРЄВ Ігор, д.т.н., професор, Луцький національний технічний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0002-2016-5342

SCOPUS author ID: 55862133300

e-mail: i_dudarev@ukr.net

 

Заступник головного редактора:

ДІДУХ Володимир, д.т.н., професор, Луцький національний технічний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0002-7358-7709

e-mail: didukh_v@ukr.net

 

Відповідальний секретар:

КІРЧУК Руслан, к.т.н., професор, Луцький національний технічний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0002-0653-4893

SCOPUS author ID: 55861820500

e-mail: ruslan-mail@ukr.net

 

Члени редакційної колегії:

ВЛАДУТ Валентин, Ph.D. Eng., Національний інститут досліджень – розробки машин і установок, призначених для сільського господарства та харчової промисловості – INMA, Румунія

ORCID ID: 0000-0002-2226-4141

SCOPUS author ID: 23490519800

e-mail: vladut@inma.ro

 

ГАЙДА Юрій, д.с.-г.н., професор, НУ «Чернігівська політехніка», Україна

ORCID ID: 0000-0001-6019-9654

SCOPUS author ID: 57207890264

e-mail: haydshn@ua.fm

 

ГЕРАСИМЧУК Олександр, к.т.н., доцент, Луцький національний технічний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0002-3621-3038

SCOPUS author ID: 57200079389

e-mail: alex_gop_ukr@ukr.net

 

ГОЛОВЕНКО Тетяна, д.т.н., доцент, Луцький національний технічний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0002-1792-9364

SCOPUS author ID: 57208643254

e-mail: t.holovenko@lutsk-ntu.com.ua

 

ЗАХАРЧУК Віктор, д.т.н., професор, Луцький національний технічний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0002-5450-391X

SCOPUS author ID: 57201672395

e-mail: avto@lntu.edu.ua

 

ЗАЯЧУК Василь, к.с.-г.н., доцент, Національний лісотехнічний університет України, Україна

ORCID ID: 0000-0002-0342-2482

SCOPUS author ID: 57604831100

e-mail: zayachuk_vsim@ukr.net

 

НАЛОБІНА Олена, д.т.н., професор, Національний університет водного господарства та природокористування, Україна

ORCID ID: 0000-0003-1661-7331

SCOPUS author ID: 56830570100

e-mail: o.o.nalobina@nuwm.edu.ua

 

ПАНАСЮК Світлана, к.т.н., доцент, Луцький національний технічний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0001-9734-3998

SCOPUS author ID: 57209259972

e-mail: panasyuk_s@ukr.net

 

ПОПА Лукреція, Ph.D. Eng., Національний інститут досліджень – розробки машин і установок, призначених для сільського господарства та харчової промисловості – INMA, Румунія

ORCID ID: 0000-0002-4867-8190

SCOPUS author ID: 26032715500

e-mail: lucretia_popa@yahoo.com

 

ПУЦЬ Віталій, к.т.н., доцент, Луцький національний технічний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0003-3164-6173

SCOPUS author ID: 57200078621

e-mail: putsvs@ukr.net

 

РІБЕЙРО Луїс, Ph.D., професор, Політехнічний інститут Браганса, Португалія

ORCID ID: 0000-0003-4336-6216

SCOPUS author ID: 55938870500

e-mail: frolen@ipb.pt

 

РОГАТИНСЬКИЙ Роман, д.т.н., професор, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Україна

ORCID ID: 0000-0001-8536-4599

SCOPUS author ID: 57216872508

e-mail: vr.science.tntu@gmail.com

 

ТАРАЙМОВИЧ Ірина, к.т.н., доцент, Луцький національний технічний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0003-4129-2671

SCOPUS author ID: 56156882600

e-mail: irinatarajmowitsch@gmail.com

 

ТОЛСТУШКО Микола, к.т.н., доцент, Луцький національний технічний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0001-9230-3831

SCOPUS author ID: 57194657037

e-mail: tmmtno@gmail.com

 

ТОЛСТУШКО Наталія, к.т.н., доцент, Луцький національний технічний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0001-8811-7868

SCOPUS author ID: 57194657984

e-mail: nataleksa1978@gmail.com

 

ХОЄЦЬКИЙ Павло, д.с.-г.н., професор, Національний лісотехнічний університет України, Україна

ORCID ID: 0000-0001-9726-953X

SCOPUS author ID: 36844256000

e-mail: hpb@ua.fm

 

ШЕЙЧЕНКО Віктор, д.т.н., професор, Полтавська державна аграрна академія, Україна

ORCID ID: 0000-0003-2751-6181

SCOPUS author ID: 57217024503

e-mail: viktor.sheychenko@pdaa.edu.ua

 

ЯГЕЛЮК Світлана, д.т.н., професор, Луцький національний технічний університет, Україна

ORCID ID: 0000-0002-7428-0848

SCOPUS author ID: 57207859769

e-mail: cler2010@gmail.com