ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

  • С.В. Ягелюк Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Ключові слова: плодоовочева продукція, експертиза продукції, якість продукції, споживні властивості, нормативна документація

Анотація

Плодоовочева продукція традиційно користується великим попитом серед населення України. У сучасних економічних умовах спостерігається стрімке збільшення імпортованої продукції, на вітчизняному ринку з’являються нові виробники та постачальники. Однак, разом із цим, збільшується проблема потрапляння у продаж виробів низької якості та виникнення конфліктних ситуацій між продавцями та споживачами. Особливо це стосується маловідомих, чи нових для українського споживача субтропічних чи тропічних плодів. З’являється різне бачення щодо споживних властивостей цих продуктів. Існує проблема осучаснення нормативно-технічної документації та її гармонізації з документами Європейського Союзу. Подекуди виробники досі використовують старі, не чинні ГОСТ. Проте, саме через стандартизацію забезпечуються належні умови для функціонування внутрішнього ринку та налагодження експорту. Досить часто інформація, яка доводиться до споживча не підтверджується науковими дослідженнями та нормативними документами. Тому є потреба у розробленні моделі експертизи плодоовочевої продукції із урахуванням сучасних вимог споживачів, нормативних документів та методів дослідження. У статті розглянуті основні складові експертизи якості плодоовочевої продукції, запропонована узагальнена модель її проведення, запропоновані методи та засоби дослідження споживних властивостей плодоовочевої продукції. У дослідженні використані дані Food and Agriculture Organization of the United Nation, Державної служби статистики та Національного органу зі стандартизації, а також дані теоретичних та експериментальних досліджень, що проводилися у 2019–2022 роках у Луцькому національному технічному університеті. Результати проведених досліджень та запропонована модель експертизи якості плодоовочевої продукції може бути використана в роботі експертних організацій, підприємствами харчової галузі та споживачами.

Посилання

FAOSTAT. (n.d.). Compare Data. Retrieved September 5, 2022, from https://www.fao.org/

UAS. (n.d.). Каталог нормативних документів (Catalog of regulatory documents). Retrieved September 5, 2022, from http://shop.uas.org.ua/ua/katalog-normativnih-dokumentiv.html

UKRSTAT. (n.d.). Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (The volume of sold products (goods, services) of economic entities by types of economic activity in the cross-section of regions). Retrieved September 3, 2022, from https://www.ukrstat.gov.ua/

Байдакова, Л. І., Ягелюк, С. В., & Байдакова, І. М. (2014). Експертиза товарів (Examination of goods). Київ: Слово.

Ленерт, С. О., & Дубініна, А. А. (2020). Використання бобових для поліпшення якості продуктів харчування (The use of legumes to improve the quality of food products). В Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення (С. 83-84). Львів: Видавництво «Растр7».

Михальські, Т., та ін. (2006). Управління якістю у харчовій промисловості із врахуванням Європейського харчового кодексу і міжнародно визнаних стандартів (Quality management in the food industry taking into account the European Food Codex and internationally recognized standards). Львів: ПАІС: Європейський центр менеджменту якості та гігієни продуктів харчування «Лілія».

Сирохман, І. В. (2016). Товарознавство продовольчих товарів (Merchandising of food products). Xарків: Світ Книг.

Система «ТПП ЕКСПЕРТ УКРАЇНА». (2010). Методика проведення товарознавчої експертизи експертами ТПП в Україні (МСЯ-01-05) (Methodology of commodity examination by experts of the ССI in Ukraine).

Ягелюк, С. В., & Cидорук, А. В. (2015). Європейські стандарти якості та безпечності (European quality and safety standards). Товарознавчий вісник, 8, 124-129.

Опубліковано
2022-10-31