РОБОЧИЙ ОРГАН НАВАНТАЖУВАЧА ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ М’ЯКИХ КОНТЕЙНЕРІВ

  • В.С. Пуць Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • П.П. Мелесь Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • В.Л. Мартинюк Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • А.В. Шимко Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
Ключові слова: навантажувач, захоплювальний механізм, м’який контейнер, навантажувально-розвантажувальні роботи, збирання фруктів та ягід

Анотація

Відомі технології збирання ягід та фруктів потребують удосконалення та розроблення нових технічних засобів, які б зменшували втрати урожаю. Одна із найбільш важливих проблем збирання ягід та фруктів – це використання ручної праці і, як наслідок, зростання собівартості готової продукції. Необхідно зазначити, що в технологічному процесі збирання ягід та фруктів найбільш трудомісткими є операції навантажувально-розвантажувального циклу. Із урахуванням зазначеного, удосконалення технології збирання ягід та фруктів за рахунок механізації робіт, зокрема, навантажувально-розвантажувальних, є дуже актуальним завданням. Вирішення цієї задачі можливе внаслідок розроблення нових і удосконалення відомих завантажувачів. Під час аналізу технології збирання плодів встановлено, що значний вплив на якість плодоовочевої продукції чинять навантажувальні та транспортні операції. Це зумовлює потребу під час розроблення конструкції робочого органу навантажувача враховувати певну особливість – взаємодія робочих органів навантажувача відбувається із легко деформівними контейнерами. Це потребує використання спеціальних робочих органів. У статті запропоновано конструкцію захоплювача м’яких контейнерів із ягодами, який можна встановлювати на навантажувач та застосовувати його для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт. Також отримано математичну залежність для визначення сили утримання контейнерів. Встановлено, що величина цієї сили залежить від конструктивних параметрів захоплювача. Запропонована схема змінного робочого органу рекомендована до запровадження на агропідприємствах, що спеціалізуються на вирощування ягід та фруктів.

Посилання

Базанов, А. Ф., & Забегалов, Г. В. (1979). Самоходные погрузчики (Self propelled loaders). Москва: Машиностроение.

Вернер, Е. А. (2002). Краткое описание конструкции, результаты испытаний и техническая характеристика четырех новых навесных телескопических погрузчиков (Brief description of the design, test results and technical characteristics of four new mounted telehandlers). AgroBonus, 53(1), 64-73.

Каверин, В. А. (1976). О причинах механических повреждений плодов и овощей при транспортировании (On the causes of mechanical damage to fruits and vegetables during transportation). Консервная и овощесушильная промышленность, 9, 17-19.

Несмиянов, И. А., Николаев, М. Е., Захаров, Е. Н., & Карева, Н. В. (2019). Cтатическая устойчивость погрузочнотранспортного агрегата на базе самоходного шасси (Static stability of a loading and transport unit based on a self-propelled chassis). Сельский механизатор, 7, 28-29.

Николаев, М. Е., Несмиянов, И. А., & Дяшкин, А. В. (2018). Погрузочно-транспортный робот для сбора упаковок с овощами (Loading and transport robot for picking up packages of vegetables). В: Материалы международной научно-практической конференции «Прогресс транспортных средств и систем» (с. 127-128). Волгоград, Росія.

Пындак, В. И., Воробьева, Н. С., & Фомин, С. Д. (2016). Кинематические возможности погрузочных манипуляторов на базе пространственных механизмов (Kinematic capabilities of loading manipulators based on spatial mechanisms). Известия НВ АУК, 1(41), 190-194.

Рожко, Н. Я. (2020). Розвиток ринку овочів та фруктів на засадах симбіозу конфронтації та кооперації (Development of the vegetable and fruit market based on the symbiosis of confrontation and cooperation). Економіка та управління підприємствами, 39, 219-225. https://doi.org/10.32843/infrastruct39-36

Романчук, С. И., Сухоцкий, П. Г., Фролов, И. С., & Курч, Л. В. (2014). Автоматизация производственных процессов в машиностроении (Automation of production processes in mechanical engineering). Белорусский национальный технический университет, Минск.

Семашко, В. Ю., & Петрусевич, В. Ю. (2011). Сельскохозяйственные погрузчики (Agricultural loaders). Техника и оборудование для села, 11(173), 22-23.

Смелягин, А. И., & Бабенко Е. В. (2011). Моделирование структуры роботов и манипуляторов (Modeling the structure of robots and manipulators). Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, 4(2), 315-317.

Сметнев, А. С., & Владыкина, И. В. (2006). Классификация погрузчиков сельскохозяйственного назначения (Classification of agricultural loaders). Вестник российского государственного аграрного заочного университета, 1(6), 221-223.

Успенский, И. А., Юхин, И. А., Жуков, К. А., Зейналов, Э. А., & Шафоростов, В. А. (2015a). Перспективы развития транспортной техники для внутрихозяйственных перевозок плодоовощной продукции в агропромышленном комплексе (Prospects for the development of transport equipment for on-farm transportation of fruits and vegetables in the agro-industrial complex). Рязань: Изд. ФГБОУ ВПО РГАТУ.

Успенский, И. А., Юхин, И. А., Шафоростов, В. А., & Воронкин, Н. М. (2015b). Техника, технологии и оборудование для вывозки плодов из сада (Machinery, technologies and equipment for the removal of fruits from the garden). Научный журнал КубГАУ, 3(107), 459-472.

Ширинкин, М. А., Глазунов, В. А., & Палочкин, С. В. (2010). Разработка манипуляционного механизма параллельной структуры с четырьмя степенями свободы (Development of a manipulation mechanism for a parallel structure with four degrees of freedom). Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности, 1, 102-107.

Опубліковано
2022-10-31