ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗПОДІЛЬЧОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ КОМБІКОРМУ

  • О.О. Налобіна Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
  • О.З. Бундза Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
Ключові слова: комбікорм, перемішування гранул, сегрегація гранул, рух гранул, рівномірний розподіл комбікорму

Анотація

Економічна ефективність і інтенсивний розвиток галузей скотарства та птахівництва залежать від раціональної організації кормовиробництва. Якісні корми сприяють збільшенню поголів’я худоби, підвищенню її продуктивності, покращенню якості продукції, зниженню її собівартості. Процеси годівлі тварин і птиці значно спрощуються внаслідок використання комбікормів, які також дозволяють збалансувати раціон. Перевагами комбікорму є однаковий розмір і маса гранул, їх форма та склад. Увесь корм для тварин і птиці виходить збалансованим за рахунок того, що у них немає можливості вибрати смачніші інгредієнти. Комбікорм  простіше транспортувати та зберігати. Також активне використання комбікормів пояснюється порівняно низькою їх ціною, що сприяє зменшенню собівартості тваринницької продукції. У процесі зберігання комбікормів у бункерах часто проявляються негативні явища як сегрегація, злежування, утворення грудок. Тобто відбувається зміна структури корму. Ймовірність прояву цих явищ зростає у випадку застосування завантажувального устаткування, яке не забезпечує рівномірність розподілу гранул комбікорму в місткості для зберігання. Нехтування цими явищами зумовлює погіршення фізіологічного стану тварин, і, як наслідок, спричиняє зменшення прибутків підприємства.  Також ці явища зумовлюють нераціональне використання бункерів для зберігання кормів. У статті запропоновано конструкцію завантажувально-розподільчого пристрою для комбікорму. Пристрій унеможливлює сегрегацію, збільшує продуктивність процесу завантаження комбікорму в бункер і забезпечує рівномірний розподіл комбікорму за об’ємом місткості. Також у статті виконано теоретичний аналіз процесу взаємодії гранул із конструктивними елементами пристрою. Отримані залежності, які дозволяють визначити кут нахилу прутків до горизонту та їхню довжину.

Посилання

Hill, R. F. (2012). Feed efficiency in the beef industry, Idaho, Wiley-Blackwell.

Варламов, А. В. (1999). Повышение эффективности процесса выпуска компонентов комбикорма бункером с донным щелевым отверстием и механическим сводообрушителем (Increasing the efficiency of the process of releasing compound feed components by a bunker with a bottom slotted hole and a mechanical breaker) [Диссертация кандидата технических наук]. Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта, Саратов.

Варламов, А. В. (2010). Конструкция и динамика механизмов предотвращения и устранения сводообразований в бункерах хранения и выпуска сыпучих материалов (The design and dynamics of mechanisms for preventing and eliminating arching in silos for storage and release of bulk materials). Самара, Самарский научный центр Российской академии наук.

Горюшинский, И. В., & Мосина, Н. Н. (2001). К вопросу оценки процесса загрузки емкостей сыпучими материалами (On the issue of assessing the process of loading containers with bulk materials). Сборник научных трудов студентов, аспирантов и молодых ученых СамИИТ, 3, 83-84.

Грабчук, І. Ф. (2010). Інноваційний розвиток кормовиробництва (Innovative development of fodder production). Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир.

Демидась, Г. І., & Слюсар, І. Т. (2019). Нетрадиційні кормові культури (Non-traditional fodder crops). Київ: НУБіП України.

Державна служба статистики України. (2021). Статистична інформація. Retrieved June 30, 2022, from https://www.ukrstat.gov.ua/

Зінченко, О. І. (2005). Кормовиробництво (Fodder production). Київ: Вища освіта.

Палкін, Г. (2001). Сучасні технології годівлі корів (Modern technologies of feeding cows). Пропозиція, 11, 78-79.

Опубліковано
2022-10-31