ВИКОРИСТАННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО ПАРАМЕТРИЧНОГО ВІБРОЗБУДЖУВАЧА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ МАШИНОБУДУВАННІ

  • Т.О. Гапонюк Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • Р.В. Кірчук Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
  • Л.Ю. Забродоцька Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Ключові слова: вібрація в сільськогосподарському машинобудуванні, віброзбуджувач, гідропривод, параметричні коливання, жорсткість

Анотація

Вібрація широко використовується в машинобудуванні, будівництві та різних галузях виробництва. У сільському господарстві вібрація використовується для дозування кормів, очищення та сортування насіння, збирання коренеплодів, садіння картоплі, транспортування сипких рослинних матеріалів. Вібрація робить механічну систему більш стійкою відносно зовнішніх силових збурень і не зумовлює зміни технологічних властивостей матеріалів під час їх руху робочими поверхнями. Рослинний матеріал, що проходить через зону вібрації, не пошкоджується. Широкий діапазон зміни частоти та амплітуди вібрації забезпечує можливість варіювання вібраційного режиму і особливостей руху сільськогосподарського рослинного матеріалу на робочих органах. У статті проаналізовано можливості застосування вібраційних гідроприводів як елементів передачі руху робочим органам сільськогосподарських машин. Також проаналізовано технологічні процеси у виробництві сільськогосподарської продукції, де доцільно і можливо використовувати вібрацію та вібраційні приводи. У сільськогосподарському машинобудуванні використання вібраційного гідроприводу є одним із основних напрямів його розвитку. Запропоновано стенд для проведення досліджень амплітудно-частотних характеристик вібраційного приводу з регульованими збуреннями. Представлено математичну модель, яка в загальному вигляді описує перебіг вібраційного процесу і оцінює жорсткість механічної системи. У статті для дослідження умов виникнення параметричних коливань робочих органів машин рекомендовано використовувати гідравлічний параметричний віброзбуджувач. Використання гідроприводу дозволяє спростити кінематику, зменшити металомісткість, підвищити точність, надійність і рівень автоматизації робочих органів машин.

Посилання

Bashta, T. M. (1974). Positive displacement pumps and hydraulic motors (Объемные насосы и гидравлические двигатели). Moscow: Mashinostroenie. (in Russian)

Gaponyuk, A. N. (1998). Parametric vibration exciter of oscillations (Параметрические вибровозбудители колебаний). Vibrations in Engineering and Technology, 5, 6-9. (in Russian)

Kuzmin, V. O., & Gaponyuk, O. M. (1997). Parametric vibration exciter of oscillations (Параметричний віброзбуджувач коливань). Journal of Scientific Works of the Lutsk Industrial Institute. (in Ukrainian)

Lanets, O. S. (2008). Vibrating machines and vibration technologies (Вібраційні машини та вібротехнології). Automation of Production Processes in Mechanical Engineering and Instrument Engineering, 42, 3-18. (in Ukrainian)

Pogorilec, O. M., & Volyansky, M. S. (2011). Fundamentals of design and calculation of a volumetric hydraulic drive (Основи проектування і розрахунку об’ємного гідропривода). Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. (in Ukrainian)

Povidaylo, V. O. (2004.) Vibration processes and equipment (Вібраційні процеси та обладнання). Lviv: Publishing House of the Lviv Polytechnic National University. (in Ukrainian)

The London Journal of Arts, Sciences and Manufactures, and Repertory of Patent Inventions. (1949). Conducted by Mr. W. Newton. Vol. XXXIV. London.

Опубліковано
2022-10-31