ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ

  • М.І. Фомич Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Ключові слова: біомаса, стебла, паливні брикети, тверде паливо, характеристика паливних брикетів

Анотація

В Україні та світі постала потреба утилізації біомаси стебел сільськогосподарських культур, продуктивною частиною яких є зерно. Такими сільськогосподарськими культурами є пшениця, кукурудза, соняшник, льон олійних тощо. Обсяги вирощування цих культур постійно зростають, тому проблема перероблення їх стебел стає надзвичайно актуальною. Як правило, біомасу стебел сільськогосподарських культур подрібнюють та залишають у ґрунті або ж спалюють. Науковцями доведено, що біомаса стебел сільськогосподарських культур має великий потенціал для виробництва широкого асортименту товарів. Найбільш раціональним напрямом перероблення біомаси стебел сільськогосподарських культур є виробництво різних видів твердого палива. Стеблову частину урожаю можна та потрібно використовувати як сировину для виготовлення паливних матеріалів, оскільки це сприятиме забезпеченню енергетичної незалежності України. Мета дослідження – проаналізувати технології та обладнання для виготовлення паливних брикетів із стебел сільськогосподарських культур, визначити найбільш перспективні із них. У статті проаналізовані типи паливних брикетів, їх фізико-механічні властивості, а також технології та обладнання для їх виготовлення з біомаси стебел сільськогосподарських культур. Встановлено, що найбільш доцільно виготовляти брикети типу RUF та NESTRO (NIELSEN) внаслідок їх низької вартості і хороших фізико-механічних властивостей. Також запропоновано комплекс обладнання для виробництва паливних матеріалів для виготовлення брикетів типу RUF або NESTRO (NIELSEN). Комплекси із виготовлення брикетів цих типів можна розташовувати на території виробників сільгосппродукції, що дозволить переробляти стеблову масу в паливні брикети безпосередньо на місці.

Посилання

Abd-Rabboh, A. M. K., Mazrou, Y., El-Borhamy, A. M. A., Abdelmasie, H. W. K. L., Hafez, Y., & Abdelaal, K. A. (2021). Effect of sowing dates and seed rates of flax intercropped with sugar beet on productivity of both crops and competitive relationships. Rom Biotechnol Lett, 26(6), 3074-3089. https://doi.org/10.25083/rbl/26.6/3074-3089

Calzolari, D., Magagnini, G., Lucini, L., Grassi, G., Appendino, G. B., & Amaducci, S. (2017). High added-value compounds from Cannabis threshing residues. Industrial Crops and Products, 108, 558-563.

C.F. Nielsen A/S. (n.d.). Turn waste into value. Retrieved March 28, 2023, from https://cfnielsen.com

Dey, P., Mahapatra, B. S., Pramanick, B., Pyne, S., & Pandit, P. (2022). Optimization of seed rate and nutrient management levels can reduce lodging damage and improve yield, quality and energetics of subtropical flax. Biomass and Bioenergy, 157. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2022.106355

FAOSTAT. (n.d.). Виробництво сільськогосподарських культур для отримання зерна (насіння) (Production of agricultural crops for obtaining grain (seeds)). Retrieved March 26, 2023, from https://www.fao.org/faostat/en/#compare

Grégoire, M., Barthod-Malat, B., Labonne, L., Evon, P., Luycker, E., & De Ouagne, P. (2020). Investigation of the potential of hemp fibre straws harvested using a combine machine for the production of technical load-bearing textiles. Industrial Crops and Products, 145, 111988. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111988

RUF briquetting systems. (n.d.). Our proven briquetting systems change how you process and dispose of your byproducts. Retrieved March 28, 2023, from https://www.ruf-briquetter.com

Shuliy Machinery. (n.d.). 8–10 t/d Biomass Charcoal Project. Retrieved March 28, 2023, from https://charcoalmachines.com

Yaheliuk, S., Didukh, V., Busnyuk, V., Boyko, G., & Shubalyi, O. (2020). Optimization on efficient combustion process of small-sized fuel rolls made of oleaginous flax residues. INMATEH – Agricultural Engineering, 62(3), 361-368.

Гелетуха, Г. Г., & Желєзна, Т. А. (2014). Перспективи використання відходів сільського господарства для виробництва енергії в Україні (Prospects for using agricultural waste for energy production in Ukraine). Аналітична записка БАУ, 7, 12-16.

Портал bio.ukr.bio. (n.d.). Паливні брикети – сировина і стандарти (Fuel briquettes – raw materials and standards). Retrieved March 28, 2023, from https://bio.ukr.bio/ua/articles/1589/

Розпорядження КМУ № 820-р. (2017). Національна стратегія управління відходами (National Waste Management Strategy). Retrieved March 26, 2023, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text

Фомич, М. І. (2022). Можливість виготовлення будівельних матеріалів з відходів сільськогосподарських рослин (The possibility of manufacturing building materials from agricultural plant waste). Молодіжна наука заради миру та розвитку, 595-597.

Ягелюк, С., & Дідух, В. (2020a). Напрямки використання продукції переробки льону олійного та льону-довгунця (The use of produce of the flax processing). Товарознавчий вісник, 1(13), 292-305. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-25

Ягелюк, С. В., & Дідух, В. Ф. (2020b). Концептуальна модель технологій переробки стебел льону (A concept model of technologies for processing flax stems). Сільськогосподарські машини, 44, 155-164. https://doi.org/10.36910/agromash.vi44.300

Ягелюк, С. В., Фомич, М. І., Голій, О. В., & Хомич, А. В. (2021). Ідентифікація та класифікація залишків сільськогосподарських культур для подальшого використання (The identification and classification of the agricultural crops residues for further use). Сільськогосподарські машини, 47, 95-101. https://doi.org/10.36910/acm.vi47.654

Ягелюк, С. В., Фомич, М. І., & Ягелюк, О. О. (2022). Сучасні технології переробки біомаси луб’яних культур (The modern technologies of bast crops biomass processing). Сільськогосподарські машини, 48, 59-66. https://doi.org/10.36910/acm.vi48.841

Опубліковано
2023-06-26