Циліндричний згин трансверсально-ізотропної плити, частково обпертої на жорсткий фундамент

  • Шваб’юк В.І., д.т.н., проф. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • Ротко С.В., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет, Луцьк
  • Шваб’юк В.В., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет, Луцьк
  • Бондарський О.Г. Луцький національний технічний університет, Луцьк
  • Ужегова О.А. Луцький національний технічний університет, Луцьк
Ключові слова: : уточнена модель плити, поперечний зсув, деформація поперечного обтиснення, поверхня контакту, згин.

Анотація

У постановці уточненої моделі згину трансверсально-ізотропних  плит середньої товщини розв’язана контактна задача циліндричного згину плити, центральна область якої частково контактує із жорстким фундаментом, а по краях піднята на певну висоту розподіленим уздовж її краю зусиллям.

Опубліковано
2023-01-12