Тенденції розвитку норм вітрового навантаження на будівельні конструкції

  • Пічугін С.Ф., д.т.н., проф Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава
Ключові слова: вітрові спостереження, вітрове навантаження, територіальне районування, нормативне навантаження, розрахункове навантаження

Анотація

Стаття містить систематизований огляд науково-технічних публікацій з проблем вітрового навантаження за 90-річний період – з 30-х років ХХ століття до теперішнього часу. Наголошується, що це навантаження на споруди має складну фізичну природу та мінливий характер. Головна увага приділяється аналізу еволюції норм проектування конструкцій у частині змін територіального районування та розрахункових коефіцієнтів, призначення нормативних та розрахункових значень вітрового навантаження. Зазначається, що більшість параметрів норм вітрового навантаження має ймовірнісну природу та вимагає для свого обґрунтування застосування статистичних методів. Виділяються наукові результати, які можуть бути включеними до наступних видань норм вітрового навантаження.

Опубліковано
2023-01-12