Інженерно-технічне забезпечення діагностики корозійного стану під час реконструкції мостових споруд

  • Онищенко А. М. д.т.н., проф. Національний транспортний університет
  • Гібаленко О.М., д.т.н., проф. Національний транспортний університет
  • Чиженко Н.П., к.т.н. Національний транспортний університет
  • Карнаков І.А., асп. Національний транспортний університет
Ключові слова: мостові споруди, металоконструкції, корозійне зношування, первинний і вторинний захист від корозії, діагностика, технічний стан, реконструкція.

Анотація

Діагностика технічного стану металоконструкцій мостових споруд, експлуатація яких відбувається у корозійно-агресивних середовищах промислових підприємств, обумовлює необхідність розвитку методичного підходу, який забезпечує комплексний облік параметрів дійсного стану споруд і факторів режиму експлуатації. Структурний опис процесу діагностики стану будівель за критерієм забезпечення заходів первинного та вторинного захисту від корозії дозволяє здійснити виконання програми реконструкції на основі технічного моніторингу.

Опубліковано
2023-01-05