Bim: ефективний інструмент для реконструкції будівель та споруд

  • Мещерякова О.М., старший викладач Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль
  • Ясній В.П., д.т.н. доцент, завідувач кафедри будівельної механіки Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль
Ключові слова: BIM, BIM-технології, інформаційне моделювання, проєктування, реконструкція.

Анотація

Вже зараз постає необхідністю потреба в оцінці доцільності відновлення та реконструкції значної кількості об’єктів в країні. Задля підвищення якості контролю робіт на всіх етапах, зниження вартості будівництва, а головне — підвищення його безпечності актуальним є використання сучасних технологій Будівельного інформаційного моделювання (ВІМ). На сьогодні ВІМ в Україні ще не досить поширений, проте, за досвідом країн ЄС, стає пріоритетом галузевої державної політики. Автоматизоване створення BIM моделі для існуючої будівлі означає досягнення оптимізації, яка починається із введення даних (наприклад, хмари точок/зображення/відео/інше) і закінчується готовою моделлю BIM, а у проміжних процесах застосовуються напівавтоматичні або автоматизовані методи, що економлять зусилля та час для підвищення ефективності та доцільності прийнятих рішень.

Опубліковано
2023-01-05