Зчеплення стрижневої арматури класу а500с зі сталефібробетоном зразків балкового типу

  • Білозір В.В., к.т.н., доц. Львівський національний університет природокористування
  • Мазурак Р.А., аспірант Львівський національний університет природокористування
Ключові слова: арматура, серпоподібний профіль, сталефібробетон, зчеплення, балка, розрахунок.

Анотація

Проаналізовано результати експериментів з витягування стрижневої арматури класу А500С зі сталефібробетону елементів балкового типу. Показано, що напруження зчеплення, які відповідають зсувові незавантаженого кінця стрижня 0,1 мм, можна достатньо точно оцінити рівнянням регресії, отриманим за результатами випробування на витягування стрижнів з призматичних зразків та з використанням поправочного коефіцієнта 0,84.  При цьому відношення експериментальних і теоретичних напружень знаходиться в межах 0,95 ‒ 1,05.

Опубліковано
2023-01-05