Світлові інсталяції як спосіб формування образу простору міста

  • Абрамюк І.Г., к. арх., доцент Луцький національний технічний університет
  • Казмірук Ю.Й., доцент кафедри архітектури та дизайну Луцький національний технічний університет
Ключові слова: міський простір, архітектура, освітлення, світлова інсталяція, художній образ, прийоми архітектурного освітлення

Анотація

Сучасні технології та їх стрімкий розвиток зумовлюють появу нових методів та способів створення естетично наповненого, емоційно-комфортного міського середовища за допомогою світлових тематичних інсталяцій. У статті здійснено аналіз появи та розвитку світлового мистецтва у світі як виду художньо-проектної діяльності, особливості формотворення у їх проектуванні, здійснено їх класифікацію за характером взаємодії з глядачем. Художній образ побудований за допомогою світла, покликаний відбити у свідомості глядача оточуючу його дійсність, привернути увагу до змісту життєвих явищ, через нього пізнати значення, думку, ідею

Опубліковано
2022-12-27