Вплив виду цементу на властивості пінобетону, модифікованого комплексною добавкою

  • Шишкіна О. О., канд. техн. наук, доц. Криворізький національний університет, Україна
Ключові слова: пінобетон, густина, доменний гранульований шлак, поліспирт

Анотація

На даний час відомо, що одним з ефективних матеріалів для підтримання необхідного теплового режиму будівель і споруд є пористі бетони, зокрема пінобетон. встановлено, що модифікація пінобетону комплексною мінерально-органічною добавкою, яка складається з поліспирту та залізовміщуючого компоненту, дозволить отримати пінобетони з підвищеною міцністю та зниженою усадкою. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про те, що вид (мінералогічний склад) цементу впливає на властивості пінобетонної суміші. Компоненти комплексної добавки (поліспирт та залізовміщуючий компонент) призводять до додаткової активізації доменного гранульованого шлаку, який входить до складу цементу.

Опубліковано
2022-10-09