Вплив знакозмінних навантажень на адгезію модифікованого гіпсоцементного бетону до будівельних конструкцій

  • Шишкін О.О., доктор технічних наук, професор Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, Україна
Ключові слова: гіпсоцементний бетон, міцність, сполуки заліза, поліспирт

Анотація

Наведено результати дослідження міцності зчеплення гіпсоцементного бетону, модифікованого сполуками заліза, в умовах дії знакозмінних навантажень та знакозмінних температур. Встановлено, що зменшення впливу знакозмінних навантажень і температури навколишнього середовища на властивості системи «ремонтний бетон – ремонтована конструкція» можливе введенням у ремонтний бетон комплексної добавки, що є дисперсною системою «мінеральний комплекс на основі заліза – поліспирт», що сприяє покращенню якості ремонтних робіт за рахунок підвищення міцності контакту між елементами системи.

Опубліковано
2022-10-09