Фактори впливу на характер змін регіональної типології східних областей україни

  • Соколенко К.В., аспірант Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк
  • Соколенко В.М., к.т.н., доц. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк
Ключові слова: місто, агломерація, реконструкція міської забудови, реконструкція територій, регіональна типологія.

Анотація

 Розглянуто проблематику та завдання зміни регіональної типології східних областей України, викликаних війною. Інженерно-планувальна організація території областей зазнає кардинальних змін під впливом військово-політичних факторів.

Опубліковано
2022-10-09