Районування характеристик температури повітря для оцінювання теплової надійності огороджувальних конструкцій

  • Карюк А.М., к.т.н., доцент Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: температура повітря, статистичні характеристики, адміністративно-територіальне районування

Анотація

За даними 414 рівнинних пунктів спостереження України виконане адміністративно-територіальне районування статистичних характеристик температури атмосферного повітря. Для 26 регіонів України отримані узагальнені функції математичного сподівання та стандарту температури повітря у вигляді послідовностей з 12-ти місячних значень. Результати виконаного районування дозволяють перейти до імовірнісного оцінювання показників теплової надійності огороджувальних конструкцій.

Опубліковано
2022-08-21