Побудова моделей для прогнозування міцності пінобетонів

  • Заякін Д.К., аспірант Луцький національний технічний університет
  • Мікуліч О.А., д.т.н., проф Луцький національний технічний університет
Ключові слова: пінобетон, механічні характеристики, міцність при стиску

Анотація

У роботі досліджено основні способи отримання пінобетону, проведено його класифікацію за маркою та призначенням залежно від густини отриманого матеріалу. Використовуючи інтерполяційний метод у роботі, побудовано моделі, що дають можливість прогнозувати міцність пінобетону при стиску за різних значень густини матеріалу. Використання запропонованого підходу дає можливість використовувати пінобетон у якості альтернативного будівельного матеріалу, оскільки дозволяє оцінити його міцність та забезпечити підбір оптимальної густини матеріалу задля реалізації конструктивних рішень різної складності.

Опубліковано
2022-08-21