Оцінка ефективності використання пластмасових трубопроводів для реконструкції міських водопровідних мереж

  • Добровольська О.Г., к.т.н. Запорізький національний університет
Ключові слова: реконструкція водопровідної мережі, фіктивний опір, пластмасові трубопроводи, питомий опір

Анотація

Досліджено вплив  зміни опору ділянок мережі на значення тиску в місці підключення водоводів до мережі. Визначені фактори, які впливають на гідравлічні характеристики водопровідної мережі після реконструкції окремих її ділянок. За результатами досліджень розроблені рекомендації, які дозволять комунальним підприємствам визначати об’єми та способи відновлення пропускної здатності окремих ділянок та мережі в цілому.

Опубліковано
2022-08-21