Напружено-деформований стан балок із деревини з комбінованим армуванням на різних рівнях завантажень

  • Гомон П. С., к.т.н., доц. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне
  • Поліщук М. В., асп. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне
Ключові слова: деревина, розрахунок, деформації, напруження.

Анотація

Розглянуто особливості  напружено-деформативного стану нормальних розрахункових перерізів комбіновано армованих елементів з клеєної деревини при  поперечному прямому згині за деформаційною моделлю розрахунку.

Опубліковано
2022-08-21