Застосування сплавів із пам’яттю форми у будівельних конструкціях

  • Биків Н.З., аспірант Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль
  • Ясній В.П., д.т.н. доцент, завідувач кафедри будівельної механіки Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль
Ключові слова: сплави з пам’яттю форми, ефект псевдопружності, підсилення, залізобетонні конструкції, розсіювання енергії, коливання.

Анотація

Сплави з пам’яттю форми (СПФ) – це один із новітніх типів матеріалів, що є наступним етапом розвитку інтелектуальних. Вони здатні витримувати значні деформації (6-8%) та повертатися до своїх початкових станів. Основними властивостями цих сплавів є ефект пам’яті форми та ефект надпружності. Сплави пам’яті форми ефективно застосовуються у будівництві для підвищення стійкості конструкції та для розсіювання енергії зовнішніх чинників, будучи безпосередньо використаними у конструкції чи у приладах розсіювання енергії. СПФ використовують у формі дротин, стержнів, пружин, пластин та інше. Вивчення поведінки сплавів пам’яті форми у різних типах конструкцій за різних умов експлуатації продовжується.

Опубліковано
2022-07-09