Адаптаційні моделі варіантного проектування технологій гнучких модульних промислово-будівельних систем

  • Уваров П.Є., к.т.н., доцент Східноукраїнський національний Університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк
  • Білошицький М. В., к.т.н., доцент Східноукраїнський національний Університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк
  • Шпарбер М.Є., ст. викл. Східноукраїнський національний Університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк
  • Піддубний С.В., ст. викл. Східноукраїнський національний Університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк
Ключові слова: модульне проектування, модулі агрегованого обладнання, комплектно-блоковий монтаж, варіантне проектування, адаптивні моделі, технології прийняття рішень

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку організаційно-технологічного проектування промислово-будівельних систем. Розглянуто особливості та адаптивність варіантного проектування гнучких модульних технологій промислово-будівельного виробництва, що відображають фактори інженерного забезпечення у завданнях обґрунтування ефективності та організаційно-економічної підготовки виробництва проектів-об'єктів будівництва хімічних підприємств з урахуванням параметрів життєвого циклу їхнього розвитку.

Опубліковано
2022-02-09