Прийоми та методи реконструктивного перетворення міської забудови та територій луганської області в сучасних умовах

  • Соколенко В.М., к.т.н., доц. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк
  • Голоднов О.І., д.т.н., проф. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк
  • Філатьєв М.В., д.т.н., доц. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк
  • Соколенко К.В., аспірант Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк
Ключові слова: місто, агломерація, реконструкція міської забудови, реконструкція територій, модель реконструкції, методи реконструктивної діяльності.

Анотація

Розглянуто завдання та прийоми реконструктивної діяльності міського середовища. Методи та моделі  перетворення територій у завданнях розвитку інженерно-планувальної організації Луганської області в сучасних умовах.

Опубліковано
2022-02-09