Проектування каналізаційних мереж з використанням принципів swot-аналізу

  • Синій С. В., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • Мельник Ю. А., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • Сунак П. О., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • Ксьоншкевич Л. М., к.т.н., доц. Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса
  • Крантовська О. М., к.т.н., доц. Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса
Ключові слова: каналізаційна мережа, SWOT-аналіз, територія, проектування, благоустрій території, будівництво, реконструкція, експлуатація.

Анотація

У даній роботі наведена методика проектування зовнішніх каналізаційних мереж із застосуванням принципів методу SWOT-аналізу. Вона обґрунтовує потребу врахування у проєктних рішеннях разом з вимогами діючих буднормативів (техніко-економічними та техніко-технологічними, екологічними характеристи-ками) також і актуальної інформації про ненормовані буднормативами особливості економічного, екологічного, правового, соціального характеру умов функціонування зовнішніх каналізаційних мереж. Розроблена методика розглянута на прикладі застосування принципів методу SWOT-аналізу при прокладанні зовнішніх каналізаційних мереж на ділянці території Шацького НПП.

Опубліковано
2022-02-09