Визначення величин критичних довжин і розкриття тріщин в конструктивних елементах методами механіки руйнування

  • Ротко С.В., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет м. Луцьк
  • Маткова А.В., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет м. Луцьк
  • Швабюк В.В., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет м. Луцьк
  • Токарев В.О., студент Луцький національний технічний університет м. Луцьк
Ключові слова: критерії руйнування, тріщина, параметри тріщин, залишкова міцність.

Анотація

Проводяться дослідження граничного стану для елементів машин і конструкцій з металу та залізобетону за різними методиками. Вважається, що згадані конструкції можуть знаходитися під дією навантажень, котрі викликають позацентровий розтяг-стиск або згинальні деформації та пов’язані з ними пошкодження у вигляді тріщин. Такі навантаження є особливо небезпечними і вимагають детальніших розрахунків методами механіки руйнування.

Опубліковано
2022-02-09