Застосування методу лінійного спряження у змішаній задачі згину транстропних плит

  • Шваб’юк В.І., д.т.н., проф. Луцький національний технічний університет
  • Ротко С.В., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет
  • Шваб’юк В.В., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет
  • Ужегова О.А., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет
  • Пасічник Р.В., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: транстропна плита, уточнена модель згину, поперечний зсув та обтиснення, метод лінійного спряження

Анотація

Розглядається задача згину трансверсально ізотропної шарнірно обпертої плити розподіленим по лінії дії моментним навантаженням. На основі методу лінійного спряження аналітичних функцій отримано розв’язок задачі, а також вирази для згинальних моментів, поперечних сил і напружень у плиті. Одержані формули враховують вплив деформацій поперечного зсуву та обтиснення.

Опубліковано
2019-11-27