Дніпрові береги києва: розвиток і трансформація в часі

  • Михайлик О.О., канд.техн.наук Київський національний університет будівництва і архітектури
Ключові слова: річка Дніпро; береги Дніпра; каскад водосховищ; трансформація річки; прибережні території; екосистема.

Анотація

Ретроспективно розглянуто стан річкових екосистем міста Києва з акцентом на сучасних екологічних проблемах. Наголошено на взаємозалежності міста та річки, а часові зміни для міста тягнуть за собою і зміни міської річки та її прибережної території. На прикладі київського Дніпра продемонстровано генезу характеру річки в міський тканині: оборонна, транспортно-логістична, промислово-економічна, водно-енергетична, оздоровчо-рекреаційна функції. Водогосподарська та енергетична функції є цільовими задачами сьогодення  каскаду дніпрових водосховищ, в які трансформовано,  колись бурхливий, Дніпро. Запропоновано заходи з відродження прибережних територій Києва.

Опубліковано
2022-02-08