Проблеми та можливості розвитку урбаністичного середовища

  • Ільчук Н.І., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет університет
  • Ільїна О.В., к.геогр.н. Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: місто, урбанізоване середовище, мегаполіс.

Анотація

Проведено аналіз проблем розвитку урбанізованого середовища. Визначено перспективи вдосконалення систем управління міським середовищем. Проаналізовано загальний світовий підхід щодо можливостей розвитку урбаністичного середовища в майбутньому.

 

Опубліковано
2022-02-04