Спорудження збірних фундаментів у складних котлованах

  • Іванейко І. Д., канд. техн. наук, доцент Національний університет «Львівська політехніка»
  • Іванейко М. М., інженер Logistruct, м. Львів
  • Вишневецький Р. М., бакалавр Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: комплексно-механізований технологічний процес, універсальні машини, природні характеристики ґрунту основи.

Анотація

Запропоноване ефективне технологічне конструктивне рішення збереження природної характеристики ґрунту.

У статті розглядається зведення збірних стрічкових фундаментів з плит і блоків підвалу. Для сукупної технології зведення цих фундаментів зі збереженням природних характеристик ґрунту запропонований  комплексно-механізований технологічний процес  для двох машин  на трьох роботах.

Методика передбачає поділ об’єкту на захватки, визначення обсягів робіт, встановлення основних і допоміжних робіт для екскаватора та крана, формули для визначення обсягів робіт для машин на блоках стін підвалу та часу їхнього перебування на захватках. Наведені техніко-економічні показники сукупної технології з  виконанням робіт з-поза меж котловану і траншеї.

Опубліковано
2022-02-04