Вплив термочутливості матеріалу шарів на напружено-деформований стан багатошарових оболонок і пластин

  • Бондарський О.Г., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет
  • Бабков О.В. к.т.н., доц. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Ключові слова: багатошарові оболонки і пластини, термочутливість, кінцево-зсувна модель теорії оболонок

Анотація

Уточнюються функції розподілу поперечних дотичних напружень при врахуванні залежності фізико-механічних властивостей матеріалу шарів від температури.

Опубліковано
2022-02-03