Принципи моделювання динамічних систем при інженерно-геодезичному моніторингу споруд

  • Уль А.В. д.т.н., професор Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Мельник О.В. к.т.н., доцент Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Рудик О.В., ст. викл. Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Мельник Ю.А., к.т.н., доцент Луцький національний технічний університет
  • Синій С.В., к.т.н., доцент Луцький національний технічний університет
Ключові слова: інженерна геодезія, моніторинг споруд, динамічні системи, моделювання

Анотація

Моделювання є одним із найпотужніших засобів дослідження, зокрема, складних динамічних систем. Основна мета при побудові моделі – забезпечити дослідження та аналіз функціонування реального об’єкта. Об’єкт реального світу має величезну кількість властивостей і характеристик, особливо коли мова йде про складні інженерні об'єкти, однак дослідників цікавить невелика та скінченна їх частина. Тому перед дослідниками постає задача виділити ці основні властивості й перенести їх на модель.

В даній роботі пропонується розглядати деформаційний стан ґрунтової греблі Хмельницької АЕС як стан динамічної системи.

Опубліковано
2021-06-29