Вплив методики визначення на величину структуруючої здатності мінеральних порошків

  • Оксак С.В., к.т.н, доц. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків
Ключові слова: бітум, мінеральний порошок, дійсна густина, асфальтов’яжуча речовина, температура розм’якшеності, структуруюча здатність.

Анотація

Визначено структуруючу здатність мінеральних порошків із сировини різного походження за методиками, наведеними в ДСТУ 8772:2018 та EN 13179-1:2013. Оцінено вплив дійсної густини мінеральних порошків на величину їх структуруючої здатності. Порівняно результати структуруючої здатності мінеральних порошків, визначеної за різними методиками.

Опубліковано
2021-06-25