Експериментальні дослідження перерозподілу зусиль у двохпролітних нерозрізних залізобетонних балках за дії малоциклових повторних і знакозмінних навантажень

  • Масюк Г.Х., к.т.н., проф. Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • Ющук О.В., аспірант Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
  • Федюк М.А., студент Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
Ключові слова: залізобетонні двопролітні балки, мало циклові повторні і знакозмінні навантаження, перерозподіл зусиль, згинальні моменти

Анотація

У статті наведені результати випробувань двохпролітних нерозрізних залізобетонних балок за дії малоциклових повторних і знакозмінних навантажень, в яких виявлені особливості зміни опорного і прольотних, згинальних моментів та деформацій бетону і арматури. Встановлено, що процес зміни вказаних величин стабілізується на 5…6 циклах навантаження за дії малоциклових повторних навантажень, про що не можна сказати за процес зміни за дії малоциклових знакозмінних навантажень.

Опубліковано
2019-11-26