Вплив деформацій поперечного зсуву та обтиснення на величину критичного навантаження для кривих стрижнів

  • Шваб’юк В.І., д.т.н., проф. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • Ротко С.В., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • Маткова А.В., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • Швабюк В.В., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
Ключові слова: критичне навантаження, криволінійні стрижні, кільце, деформації поперечного зсуву та обтиснення, рівняння рівноваги.

Анотація

Досліджуються уточнені розрахункові формули для визначення критичного навантаження для стрижнів із криволінійною віссю, котрі враховують вплив деформацій поперечного зсуву та обтиснення. Наводиться аналіз цих ефектів для випадків, коли на кільце із композитного матеріалу діє радіальний тиск і воно  втрачає свою кругову форму. Одержані результати близькі (а в деяких випадках і співпадають) до отриманих на основі рівнянь плоскої задачі теорії пружності, коли поперечний модуль пружності прямує до нескінченності.

Опубліковано
2021-01-24