Статистичний опис механічних характеристик сталей для будівельних конструкцій

  • Пічугін С.Ф., д.т.н., проф. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава
Ключові слова: міцність сталі, межа текучості, тимчасовий опір, нормативний опір, розрахунковий опір, коефіцієнт однорідності.

Анотація

Виконаний систематизований огляд робіт по проблемі статистичного опису механічних характеристик будівельних сталей. Одержана узагальнена інформація щодо статистичних параметрів межі текучості та тимчасового опору сталей за період з 40-х років ХХ сторіччя до теперішнього часу.. Ці дані призначені для використання у чисельних розрахунках надійності конструкцій. Проаналізовані тенденції змін норм проектування сталевих конструкцій у частині забезпечення нормативних і розрахункових опорів сталей та залучення до цього дослідних статистичних даних.

Опубліковано
2021-01-24