Температурний режим грунтових масивів Як геологічний вплив на основи будівель

  • Пашинський В.А., д.т.н., проф. Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
  • Пашинський М.В., к.т.н. Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
  • Карпушин С.О., к.т.н., доц. Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
Ключові слова: температура ґрунту, розрахункові значення, залежності від глибини.

Анотація

Проаналізовані результати спостережень за температурою ґрунту на 11 метеостанціях України. Розроблена методика визначення мінімальних та максимальних розрахункових значень температури ґрунту. Визначені розрахункові значення температури ґрунту для глибин до 3,2 м, проаналізовані та описані їх залежності від глибини й періоду повторюваності. Результати дослідження можуть бути використані в теплотехнічних розрахунках підземних частин будівельних об’єктів.

Опубліковано
2021-01-21