Числове моделювання напружено – деформованого стану цементобетонного покриття автомобільних доріг

  • Онищенко А.М., д.т.н., доц. Національний транспортний університет, Київ
  • Худолій С.М., к.т.н., доц. Національний транспортний університет, Київ
  • Чиженко Н.П. Національний транспортний університет, Київ
Ключові слова: цементобетон, напруження, міцність, довговічність

Анотація

У результаті виконаного числового моделювання напружено – деформованого стану цементобетонного покриття отримано аналітичну залежність для визначення розтягувальних напружень при згині, що виникають в цементобетонному покритті автомобільних доріг від дії навантаження з урахуванням різних розрахункових параметрів, а саме: модуля пружності (Е), товщини плити (h), розрахункового тиску (р), діаметру кола, рівновеликого за площею відбитку колеса (D), що дозволяє уточнити загальний вираз умови міцності при розрахунку цементобетонного покриття з урахуванням коефіцієнту морозостійкості. Даний метод дозволяє оцінювати міцність цементобетонного покриття автомобільних доріг різних категорій із заданою надійністю та довговічністю.

Опубліковано
2021-01-21