Сучасні випробувальні машини для дослідження деревини та композиційних матеріалів на її основі

  • Гомон С.С., к.т.н., доц. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне
  • Савчук В.О., студентка 4 курсу Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне
  • Мельник Ю.А, к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • Верешко О.В., ст. викл. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
Ключові слова: деревина, випробувальні машини, повні діаграми деформування, жорсткий режим навантаження, міцність, деформівність

Анотація

Проведено детальний аналіз випробувальних машин та пресів, які працюють, як за м’якого (за приростом навантаження), так і за жорсткого режиму випробувань (за приростом переміщень). Проаналізовано результати випробувань листяних, хвойних та тропічних порід деревини на сучасних випробувальних машинах закордонного виробництва за жорсткого режиму випробувань.  Також наведено та проаналізовано результати випробувань деревини та бетону на удосконалених пресах старого виробництва за допомогою додаткового обладнання. За допомогою такого обладнання можливо побудувати діаграму «напруження-деформації» повністю на висхідній вітці та частково на спадній вітці. А також дозволяє більш ширше встановити міцнісні та деформівні властивості бетону та деревини. Виявлено, що вплив віку на основні міцнісні та деформативвні параметри практично не вивчався. В останні десятиліття почали з’являтись випробувальні машини та преси, які дозволяють досліджувати ті чи інші матеріали від початку завантаження і до його повного руйнування. Тобто аналізувати роботу різних матеріалів  (металу, деревини, бетону та ін.) на висхідній та спадній вітках, і зокрема в так званій закритичній стадії роботи. 

В кінці 20 ст. вчені розробили електромеханічні та сервогідравлічні універсальні випробувальні машини, які дають змогу випробовувати зразки від початку завантаження і до повного руйнування (жорсткий режим випробувань за приростом переміщень), при цьому фіксуючи всі необхідні міцнісні та деформівні показники на висхідній та спадній вітках діаграми «напруження – деформації», встановлюючи при цьому необхідні режими та швидкості завантаження. Вимірювальні прилади визначають зусилля і деформації на різних стадіях випробувань і передають результати вимірювань на пристрої реєстрації чи засоби накопичення інформації.

Наведено характеристики сучасних випробувальних машин, зокрема електромеханічні та сервогідравлічні: WDW (Time Group Inc. рис), INSTRON (США), РЭМ (Росія), LFM (Швейцарія).

Детально описано можливості сервогідравлічної випробувальної машини СТМ-100 для дослідження деревини та композиційних матеріалів на її основі.

Опубліковано
2021-01-21