Напружено-деформований стан бетонів при розвантаженні після попереднього обтиснення на основі його структурної теорії

  • Битько М.М., к.т.н., доцент Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси
  • Кузнецова О.В., ст. викладач Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси
  • Іванова Л.В. ст. викладач Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси
Ключові слова: Бетон, січний модуль, розчин, цементний камінь, заповнювач, структурна схема напруги, деформації

Анотація

Викладено результати теоретичних досліджень  напружено-деформованого стану важкого бетону при короткочасному розвантаженні після тривалого центрального обтиснення різної інтенсивності. Розглянуто напружено-деформований стан при розвантаженні до напружень у центральному камені, рівних нулю, а також власний напружений стан у важкому бетоні при повному розвантаженні та відсутності розвантажувальних тріщин по цементному каменю. Наведено  скалярні дані вказаних параметрів для разних рівнів попереднього обтиснення.

Опубліковано
2021-01-01