Жорсткість залізобетонних елементів з похилими тріщинами при дії крутного момента і поперечної сили

  • Азізов Т.Н., д.т.н., проф. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань
  • Кочкарьов Д.В., д.т.н., доц. 2Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
  • Юрковська Н.Р., к.т.н. Краківський університет технологій імені Тадеуша Костюшка, Краків, Польща
Ключові слова: нагельна сила, жорсткість при крученні, поперечна сила, залізобетон, арматура

Анотація

Наведено методику визначення нагельних сил в поздовжній і поперечній арматурі залізобетонного елемента з похилою тріщиною при дії поперечної сили і крутних моментів. Показано, що нагельна сила в поздовжній і поперечній арматурі має дві складові в горизонтальній і вертикальній площинах. Ці нагельні сили визначаються з умови спільності деформацій в місці умовного розсічення арматури. Наведено систему рівнянь для визначення нагельних сил в арматурі.

Опубліковано
2020-12-31