Комп'ютерний аналіз поведінки Структурно-неоднорідних матеріалів

  • Тулашвілі Ю.Й., д.пед.н., професор Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
  • Кошелюк В.А., к.т.н. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
Ключові слова: комп'ютерний аналіз, розрахунок, деформації, напруження, структурно-неоднорідні матеріали.

Анотація

У статті розглядаються особливості застосування методів комп’ютерної обробки експериментальних даних, використання методу моделювання поведінки структурно-неоднорідних матеріалів під дією навантаження та температурного впливу в межах задачі теплопровідності для ймовірнісної оцінки залишкового ресурсу при втомному руйнуванні конструкцій.

Опубліковано
2020-08-23