Проектування енергоефективних будівельних конструкцій на основі числового моделювання температурних мостів

  • Кузьмич Р.В., магістр Луцький НТУ
  • Самчук В.П., к.т.н., доц. Луцький НТУ
  • Кислюк Д.Я., к.т.н., доц. Луцький НТУ
  • Савенко В.І. к.т.н., проф. КНУБА, м. Київ
Ключові слова: енергоефективність, температурний міст, числове моделювання.

Анотація

Дослідження присвячене числовому моделюванню, аналізу конструктивних температурних мостів та розробці рекомендацій щодо їх усунення на основі оптимальних проектних рішень. На основі числового експерименту було виконано порівняння енергоефективності проектних рішень ліквідації містка холоду у вузлі примикання перекриття та балконної плити.

Опубліковано
2020-08-22