Вплив фактора віку на основні міцнісні та деформівні властивості деревини

  • Гомон С.С., к.т.н., доц. Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
Ключові слова: суцільна деревина, міцність, деформівність, вік деревини, повні діаграми деформування, жорсткий режим навантажень.

Анотація

Проведено аналіз літературних джерел за даною проблематикою. Виявлено, що вплив віку на основні міцнісні та деформативвні параметри практично не вивчався. Наведено методику експериментальних досліджень хвойних та листяних порід суцільної деревини різного віку за одноразового короткочасного навантаження вздовж волокон. Експериментальні дослідження було проведено на сервогідравлічній випробувальній машині СТМ-100 за жорсткого режиму навантажень (за приростом переміщень плити пресу випробувальної машини). На основі отриманих результатів побудовано повні діаграми деформування листяних (берези, вільхи, ясена) та хвойних (модрини, сосни, ялини) порід суцільної деревини за різного віку (60, 40, 20 років). Кількість зразків-близнюків, які піддавалися випробуванню, становила 126 шт. Експериментальним шляхом визначено основні міцнісні та деформативні параметри, зокрема середні критичні деформації всіх досліджуваних порід деревини та відповідні середні максимальні напруження. Встановлено, що за жорсткого режиму випробувань діаграма деформування суцільної деревини обов’язково має дві вітки – висхідну та спадну. Тобто зразки працюють в так званій закритичній стадії роботи. Виявлено, що вік деревини безпосередньо впливає на міцність та деформівність суцільної деревини. Зокрема, при збільшенні віку від 20 до 60 років міцність та деформівність листяних та хвойних порід суцільної деревини суттєво зростає.

Опубліковано
2020-08-22