Моделювання методом скінчених елементів механічної поведінки залізобетонної балки, підсиленої вставками зі сплаву пам’яті форми

  • Биків Н.З., студент Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль
  • Ясній П.В., д.т.н., професор, ректор Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль
  • Ясній В.П., д.ф., доцент кафедри будівельної механіки Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль
Ключові слова: сплав пам’яті форми, надпружність, підсилення конструкції.

Анотація

Методом скінчених елементів змодельовано механічні поведінки залізобетонної балки із класичним армуванням та залізобетонної балки,  підсиленої вставками із нікель-титанового сплаву (Ni-Ti) з ефектом надпружності. Розміри балки: h=140 мм; b=80 мм; L=1200 мм. Балка виконана із бетону класу С20/25, арматури 2Ø12 А400С L=1080 мм; монтажної арматури 2Ø6 А240С L=1200 mm, підсилюючої вставки Ni-Ti 2Ø12мм L=120 мм. Моделювання поведінки відбувалося у середовищі ПК ANSYS Workbench 19 R2. Залізобетонну балку розділено на скінченні елементи. Розмір 3D елементів Solid 186 для робочої арматури рівні 12,5 mm, для монтажної арматури Solid 186  – 40 мм. Розмір елементів Solid 186 для тіла балки програмне забезпечення підібрало автоматично – 200 мм. В загальному, залізобетонна балка складалася із 22872 скінченних елементів та 4730 вузлів. Залізобетонну балку із робочою арматурою А400С піддано рівномірно розподіленому навантаженню площиною 120×80 мм        (Р = 20MПa). Виявлено, що перехід межі текучості у змодельованій балці із робочою арматурою А400С відбувається при навантаженні Р = 9MПa. Тому дослідження поведінки залізобетонної балки із робочою арматурою А400С та залізобетонної балки із вставками із нікель-титанового сплаву (Ni-Ti) з ефектом надпружності відбувалися при навантаженні балок до значення Р = 9MПa та повному їх розвантаженні. Вставкою із нікель-титанового (Ni-Ti) сплаву замінено пластично деформовану ділянку робочої арматури А400С, де напруження перейшли значення межі текучості (σt 0.2 = 365 MПa). Порівняно отримані максимальні та залишкові напруження та відносні видовження балок. Зроблено висновок, що вставки із надпружного Ni-Ti сплаву у 16,9 разів зменшили εres робочої арматури, на 9,7% збільшили максимальний прогин балки, на 47,8% збільшили εmax порівняно із робочою арматурою А400С.

Опубліковано
2020-08-22