Моніторинг розвитку міського середовища з використанням принципів міського дизайну

  • Чепурна С.М., к.т.н., доц. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  • Жидкова Т.В., к.т.н., доц. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  • Чепурна М.Є., студ. 1 (5) курсу гр. ММБГ 2019-1 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Ключові слова: містобудівна документація, дизайн код міста, міське середовище, міський дизайн, громадський простір, інфраструктура, доступність, забудова

Анотація

Місто – це багатофункціональна територія, де крім загострення екологічних проблем спостерігаються проблеми і естетичного характеру, які обумовлені впливом процесів урбанізації на комфортність міського середовища. На сьогоднішній день в Україні головним інструментом щодо використання громадського простору міст є зонування території, яке не вирішує головної проблеми – збереження історичної ідентичності міста. В статті висвітлені можливості покращення естетичного вигляду міського середовища, які ґрунтуються на принципах «міського дизайну». Доводиться, що «міський дизайн» базується на принципах Нового Урбанізму.

Опубліковано
2019-12-14