Дослідження процесів масообміну, тепло- й масопереносу при інтенсивному зневодненні Та твердінні капілярно-пористих тіл (на прикладі бетону для дорожнього покриття)

  • Човнюк Ю.В., к.т.н., доц. Національний авіаційний університет, м. Київ
  • Кравчук В.Т., к.т.н., доц. Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
  • Приймаченко О.В., к.т.н., доц. Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
  • Чередніченко П.П., доц. Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
  • Шудра Н.С., ст. викл. Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ
Ключові слова: масообмін; тепломасоперенос; інтенсивне зневоднення; твердіння; капілярно-пористі тіла; бетонні вироби.

Анотація

Бетон є капілярно-пористим тілом (як при інтенсивному зневодненні, так і у процесі твердіння). Для аналізу тепло- та масообмінних процесів використана система диференціальних рівнянь тепломасопереносу, отримана академіком О.В. Ликовим. У роботі досліджений вплив інтенсивного зневоднення бетону на процеси вологообміну й вологопереносу. У якості критерію переносу вологи у процесі термообробки застосовується масообмінний критерій Кирпичова. Результати дослідження процесів тепло- й масопереносу при твердінні бетону порівнюються  з даними, отриманими при моделюванні вказаних процесів за обраних граничних умов. Експериментальний та чисельний аналіз даних, їх співставлення з результатами аналітичного розв’язку математичної моделі показують можливість застосування останнього підходу для опису процесів тепло- й масопереносу при твердінні бетону.

Опубліковано
2024-01-18