Дистанційний моніторинг теплового режиму в містах: теоретичні основи

  • Уль А.В., д.т.н., проф. Волинський національний університет ім. Лесі Українки
  • Мельник О.В., к.т.н., доц. Волинський національний університет ім. Лесі Українки
  • Мельник Ю.А., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет
  • Вакулюк Л.А., старший викладач Волинський національний університет ім. Лесі Українки
  • Резь Р.А., аспірант Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Ключові слова: : урбанізовані території, дистанційне зондування, термальні інфрачервоні зображення, Landsat, міський тепловий острів, температура земної поверхні

Анотація

Феномен, відомий як міський тепловий острів, спостерігається у містах по всьому світу з 1800-х років. Метеорологічні служби в різних країнах систематично фіксують температуру повітря в різних точках. Однак ускладнене просторове розташування поверхонь у міських районах утруднює або навіть унеможливлює оцінку локальних змін температури поверхні лише на підставі цих даних. Для таких оцінок використовуються супутникові знімки для визначення температури поверхні землі. Дані дистанційного термального інфрачервоного сенсора  дозволяють здійснювати аналіз температури поверхні землі  як у просторовому, так і у часовому вимірах, навіть на глобальному рівні. Оскільки випромінювальна здатність та атмосферні ефекти є ключовими факторами, багато дослідників розробили різноманітні методики з урахуванням цих факторів. В цій роботі розглянуто три алгоритми визначення температури земної поверхні (LST) - алгоритм одного вікна, одноканальний алгоритм та метод рівняння переносу випромінювання, а також три моделі на основі NDVI - модель Ван де Греінд та Ове, модель Валор та Каселлес, а також модель на основі порогового значення NDVI

Опубліковано
2024-01-18