Визначення несучої здатності косозігнутих балок на основі розрахункового опору залізобетону

  • Павліков А.М., д.т.н., професор Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава
  • Гарькава О.В., к.т.н., докторант Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава
  • Атембемох К., аспірант Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава
Ключові слова: бетон, арматура, балка, косий згин, несуча здатність розрахунок.

Анотація

На основі передумов розрахунку за Єврокодом 2 розроблено концепцію визначення значення розрахункового опору залізобетону при розрахунку міцності косозігнутих залізобетонних елементів. При цьому застосовано теорему про паралельність розташування площин дії внутрішніх та зовнішніх сил. Розглянуті випадки розрахунку для трикутної та трапецієподібної форм стиснутої зони бетону, що є характерними для косого згинання балкових елементів. Виведені залежності для обчислення коефіцієнта впливу косого згинання на значення характеристик елемента прямокутного перерізу з різними формами стиснутої зони бетону. Запропонований метод розрахунку міцності у нормальному перерізі балкових елементів при косому їх згинанні апробований шляхом порівняння результатів розрахунків з експериментальними даними для 12 зразків косозігнутих балок.

Опубліковано
2024-01-16