Конвективний теплообмін при дослідженні процесів термічного розтріскування бетонних зразків за дії лазерного опромінення

  • Добрянська Л.О., к.е.н., доцент Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Добрянський І.М., д.т.н., професор Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Ільчук Н.І., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: конвективне охолодження, температура, температурні напруження, концентровані теплові потоки, критеріальні рівняння механіки крихкого руйнування, бетон.

Анотація

В дослідженнях використано схему побудови розв’язку незв’язаної задачі квазістатичної термопружності для півбезмежного тіла за змішаних граничних умов, що піддається нагріванню в обмеженій області граничної поверхні тепловим потоком і на основі виконаного розв’язку проведеного обґрунтованого підходу до здійснення розрахунку необхідних параметрів для терморозтріскування, який проведено з використанням критеріального рівняння (Грифітса та МакКлінтока-Велша) з механіки крихкого руйнування. Загальна схема була випробувана на бетонних зразках двох різних типів, які мали різну міцність на стиск.

 

Опубліковано
2024-01-16