Ідентифікація оптимальних параметрів термообробки пластин локальним нагріванням і охолодженням

  • Добрянський І.М., д.т.н., професор Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Добрянська Л.О., к.е.н., доцент Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Ільчук Н.І., к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: пластина, зварний шов, параметри зварювання, термообробка, рухомі джерела нагріву, перерозподіл напружень.

Анотація

Виконано співставлення достовірності результатів проведеного математичного моделювання для процесу термообробки пластинчатих систем при дії рухомих джерел нагріву. Описано та запропоновано підхід для визначення загальної кількості теплової енергії, яка може перерозподілятися у зварювальній пластині через локальний термічний вплив.

 

Опубліковано
2024-01-16