Тривала експлуатація елементів та конструкцій з деревини

  • Дацюк В.В, аспірант Луцький національний технічний університет
  • Гомон Св.Св., д.т.н., проф. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне
  • Петренко О.В, ст. викл., к.т.н. Національний університет «Львівська Політехніка»
Ключові слова: деревина, термін служби, механічні властивості, експлуатація, деформування.

Анотація

У даній праці здійснено аналіз роботи деревини після тривалої експлуатації з дослідження її фізико-механічних властивостей в наукових публікаціях, які є в наявності на даний час. Проаналізувавши наявні наукові публікації, приходимо до висновку, що практично відсутні експериментально-теоретичні дослідження основних фізико-механічних властивостей деревини після тривалої експлуатації протягом терміну служби 25-75 років та вище. Також не встановлено роботу таких матеріалів в закритичній стадії деформування.

Опубліковано
2024-01-16